Jeugdaanbod

In deze lastige tijden met coronastress is extra ondersteuning op het fysieke, emotionele en mentale vlak hard nodig. Met name voor de jeugd van 12 tot en met 17 jaar. Speciaal daarvoor heeft Toegevoegde Waarde een aantrekkelijk geprijsd aanbod met gereduceerde prijzen. De ACS Bootcamp in groepsverband en ACS Coaching individueel. ACS staat voor Anti Corona Stress!

ACS Bootcamp

In een groep bewegen we door de natuur, waarbij we werken aan fitheid, flexibiliteit (lichamelijk én geestelijk!), plezier, sociale interactie en ontspanning. Onderdelen:

  • Running afgewisseld met wandelen
  • Oefeningen om het lichaam lenig en sterk te maken
  • Aandachtgerichte oefeningen (focus)
  • Ademhalingsoefeningen
  • Oefeningen in tweetallen

Met name geschikt voor jeugd die niet of niet veel aan sport doet. Laagdrempelig, gericht op je lekker voelen en niet prestatiegericht. Onder ervaren begeleiding.

Tijden: Zondagochtend 9.30-11.00 uur en donderdagmiddag 16.00-17.30 uur
Locatie:                             Haagse Bos
Groepsgrootte:                Maximaal 8
Leeftijdscategorie:         12 tot en met 17 jaar
Kosten:                              € 7,50 per keer

Aanmelden: bel of mail Walter Stamkart: 06-44890489 of info@toegevoegdewaardecoaching.nl

ACS Coaching

Individuele coaching gericht op stresspreventie, stressbeheersing en inzicht in eigen handelen. Heel goed geschikt om niet effectieve patronen te doorbreken! Aangezien de sessies individueel zijn kunnen deze volledig afgestemd worden op wat er speelt, zoals depressieve gevoelens, faalangst, moeite met keuzes maken, geïsoleerd voelen, prikkelbaarheid, moeite met sociale interactie, etc.

De sessies vinden plaats in de natuur, waarbij wordt gewandeld en/of intensiever wordt bewogen.

Locaties:                           Meijendel, Haagse Bos, Westduinpark.
Leeftijdscategorie:          12 tot en met 17 jaar
Kosten:                              € 50 per sessie van een uur en een kwartier

Aanmelden: bel of mail Walter Stamkart: 06-44890489 of info@toegevoegdewaardecoaching.nl

Zie hier ook het aanbod voor volwassenen.