Wat is Qi?

Qi (of chi) is een Chinese term die moeilijk te vertalen is. Het dichtst in de buurt komt “ongedifferentieerde energie”. Energie die niet positief is en niet negatief. Wanneer je werkt met qi, werk je met een intentie. Met jouw intentie maak je de qi positief of negatief. Je haalt naar binnen wat je nodig hebt en laat los wat je niet langer dient. Je werkt met polariteiten. Zo kun je liefde naar binnen halen en angst loslaten. Of rust en onrust, lichtheid en ‘zwaarte’, vertrouwen en angst, etc. Het mooie is dat je kunt werken met wat jij op dit moment nodig hebt!

In de Qi Training wordt werken met qi gecombineerd met diverse andere technieken.